فعالیت های آموزشی

EL-CASTILLO

تمامی بخش های مختلف این مدرسه در یک زمین به مساحت ……. و در مجاورت یک دیگر ساخته شده اند. ساختمان های بخش اداری، دبستان، دبیرستان، پیش دانشگاهی، خوابگاه های دخترانه و پسرانه، رستوران و زمین های ورزشی در نزدیکی یک دیگر واقع شده اند. محیط مدرسه به گونه ای طراحی شده است که داشن آموزان هم در زمان حضور در کلاس های درسی و هم در زمان اقامت در خوابگاه ها به بهترین امکانات رفاهی دسترسی داشته باشند تا بتوانند با تمرکز لازم به فعالیت های آموزشی بپردازند. به طور کلی محیط کلاس های درسی به گونه ای است که دانش آموزان از حضور مداوم و طولانی مدت در این فضاها خسته نشوند  و همواره احساس راحتی و آرامشی مانند حضور در خانه را داشته باشند.

تصاویری از مدرسه

فضای کلاس های درسی بسیار شاد و جذاب می باشد تا دانش آموزان بتوانند بهترین بازده علمی را در زمان حضور در مدرسه داشته باشند و از حضور در مدرسه لذت ببرند. همجنین در تمامی ساعات درسی دانش آموزان می توانند از امکانات رفاهی موجود در مدرسه استفاده کنند.

خدمات پزشکی مدرسه

        تیم پزشکی به صورت 24 ساعنه در محیط مدرسه حضور دارند و خدمات پزشکی در مطب مدرسه ارائه می شود

        تمامی دانش آموزان تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند و در صورت نیاز می توانند از بیمارستان Clinica Puerta de Hierro Madrid که در مجاورت مدرسه با فاصه 5 دقیقه ای واقع شده است استفاده کنند.

        حضور روان شناس و روان پزشک در مدرسه به صورت دائم ، جلسات مشاوره به صورت هفتگی با دانش آموزان برگذار می شود.

ارتباط با اولیا

ارتباط میان اولیا و معلمان مدرسه در سیستم آموزشی این مدرسه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو جلسات منظمی به صورت هفتگی و ماهیانه برای بررسی وضعیت درسی و اقامتی داننش آموزان میان اولیا و معلمان و سرپرست داتش آموزان برگذار می شود.

اولیا می توانند در تمامی ساعات شبانه روز با فرزندان خود بدون محدودیت تماس برقرار کنند.

همچنین گزارش وضعیت تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه از طریق سرپرست هر دانش آموز به صورت منظم به پدر و مادر آن ها داده می شود.

تیم مدرسه شبانه روزی

وظیفه این تیم رسیدگی به مسائل درسی و شخصی دانش آموزان در خارج از ساعات درسی می باشد.

برگذاری جلسات منظم با سرپرست دانش آموزان و معلمان برای بررسی شرایط تحصیلی و نیاز های دانش آموزان در طول دوران تحصیل و اقامت در خوابگاه ها. نتیجه این جلسات برای انتخاب بهترین متد آموزشی و بهتر کردن شرایط اقامت در خواگاه ها برای هر فرد استفاده می شود.

بر اساس قوانین کشور اسپانیا برای هر دانش آمور که در مدارس شبانه روزی مشغول تحصیل می باشد بایذ یک سرپرست انتخاب شود، که باید از طریق سفارت اسپانیا و دفتر خانه های رسمی در ایران این فرایند به صورت قانونی انجام شود. در این مدرسه سرپرست هر دانش آموز، مسول سلامت و شرایط تحصیلی و اقامتی می باشد که به طور دائم با پدر و مادر دانش آموزان در ارتباط می باشد.

خدمات پزشکی مدرسه

Close Menu